Ceremonia ślubna i przysięga małżeńska

Ślub zawierany w kościele zazwyczaj wymaga więcej przygotowań niż ślub cywilny. Trzeba przygotować między innymi oprawę mszy. Trzeba wybrać muzykę, a także czytania na liturgię. Trzeba także przystroić kościół w określony sposób. Jak więc widać zadań jest sporo.

Organizacja i przebieg ceremonii

Ślub konkordatowy, jego przebieg i organizacja, muszą zostać omówione z księdzem. To on będzie organizatorem całego tego wydarzenia. Chociaż małżonkowie ślubują sobie nawzajem, obecność księdza jest nieodzowna w całej tej sytuacji. Bez tego ślub nie będzie mógł być potwierdzony i nie będzie zawarty zgodnie z prawem Kościelnym. Ślubu nie musi udzielać konkretnie ksiądz pracujący w parafii jednego z państwa młodych. Można wybrać sobie dowolnego księdza, na przykład przyjaciela rodziny. Jest to bardzo częsta praktyka ze strony państwa młodych.

Całe życie razem

Warto wiedzieć o tym, że Państwo młodzi mają wpływ na przebieg całej liturgii. Mogą wybrać w porozumieniu z księdzem dowolne czytania. Bardzo często zdarza się również, że ktoś z rodziny śpiewa psalm albo w inny sposób włącza się w przebieg Mszy. Jest to bardzo mile widziane w większości parafii. Niektórzy bardzo wierzący małżonkowie życzą sobie, aby goście przyjęli komunię świętą w ich intencji. Nie zawsze jednak goście mogą to życzenie spełnić. Czasami są bowiem ważne przeszkody. Msza święta ślubna w całości poświęcona jest zawierane małżeństwo. W czasie tej mszy goście i ksiądz w szczególny sposób modlą się za kobietę i mężczyznę, którzy ślubują, że będą ze sobą całe życie.

Sens przysięgi

Przysięga małżeńska dotyczy trzech obszarów, jest to ślubowanie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Każda z tych wartości oznacza na przykład, że nie można zdradzić tej drugiej strony w żaden sposób. Nie chodzi tylko o typową zdradę fizyczną przez którą rozumie się seks albo flirt.  Chodzi także o różnego rodzaju zdrady emocjonalne i oszustwa. Należy zawsze kierować się miłością w postępowaniu względem drugiego człowieka, a szczególnie swojego współmałżonka. Od chwili ślubu istnieje już nowa rodzina.